quadra
SRB ENG
  • proizvodi prehrambena ambalaza

proizvodi | prehrambena ambalaža

Quadra proizvodi higijensko i ekološko prehrambeno pakovanje koje zadržava svežinu i sprečava curenje prehrambenih proizvoda ili već gotovih jela. S obzirom da su namirnice vrlo osetljive i podložne promenama pod delovanjem spoljašnjih faktora ambalaži i uslovima pakovanja pridajemo posebnu važnost.


©2018 Quadra Graphic. All right reserved.