quadra
SRB ENG
 • o nama drustveno odgovorno poslovanje
 • o nama drustveno odgovorno poslovanje

o nama | društveno odgovorno poslovanje

Quadra Graphic kao društveno odgovorna kompanija, realizuje projekte koji doprinose razvoju zajednice u kojoj posluje. Značajna sredstva i donatorska podrška uložena su u humanitarne projekte, stručno grafičko obrazovanje, kulturu i umetnost i slične oblasti.

Društveno odgovorno poslovanje odražava se i u odgovornom odnosu prema zaposlenima, kao i odgovornom odnosu samih zaposlenih prema sredini u kojoj rade. Zaposleni učestvuju u pomoći pojedincima i porodicama koje žive u teškim socijalnim uslovima ili im je potrebna posebna pomoć u hrani, garderobi, igračkama, radnim štampanim materijalima i dr.

Opredeljenost Quadre da ulaže u društvenu zajednicu pokazuje i činjenica da je od 2013. godine Quadra postala potpisnik Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija koji predstavlja jednu od najsnažnijih inicijativa za smanjenje siromaštva, bolju životnu sredinu, ostvarenje prava na bolji i kvalitetniji život

Deset principa Globalnog dogovora iz oblasti zaštite ljudskih i radnih prava, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije zasnivaju se na:

 • Univerzalnoj deklaraciji ljudskih prava,
 • Deklaraciji Međunarodne organizacije rada o fundamentalnim principima I pravima na radu,
 • Deklaraciji o životnoj sredini i razvoju, i
 • Konvenciji Ujedinjenih nacija u borbi protiv korupcije.


     Izveštaj poslovanja 2013. GD UN [7.5 Mb]
      Izveštaj poslovanja 2014. GD UN [5.5 Mb]
Quadra Graphic kao članica Globalnog dogovora, prihvata, podržava i promoviše, u okviru svoje delatnosti, sledeće osnovne vrednosti :

Zaštita ljudskih prava

Poslovni subjekti treba da:
 • Princip 1: poštuju i podrže zaštitu međunarodno priznatih ljudskih prava, i
 • Princip 2: obezbede da se ne krše ljudska prava tokom njihovog poslovanja.

Zaštita radnih prava


Poslovni subjekti treba da pružaju podršku:
 • Princip3: slobodi udruživanja I efektivnoj primeni prava na kolektivno pregovaranje,
 • Princip 4: eliminaciji svih vrsta prinudnog i prisilnog rada,
 • Princip 5: Zabrani zapošljavanja dece,
 • Princip 6: eliminaciji diskriminacije na radnom mestu.

Zaštita životne sredine


 • Poslovni subjekti treba da:
 • Princip 7: odgovorno pristupaju životnoj sredini,
 • Princip 8: promovišu projekte koji štite životnu sredinu,
 • Princip 9: učestvujuu razvoju tehnologije koja ne nanosi štetu životnoj sredini.

Borba protiv korupcije

Poslovni subjekti treba da:
 • Princip 10: se bore protiv korupcije na svakom nivou, uključujući iznuđivanje I podmićivanje


Quadra je od 01.10.2015.godine postala član kluba prijatelja UNICEF-a (United Nations International Children’s Emergency Fund) međunarodnog fonda za decu i omladinu, koji se brine o kvalitetu njihovog životnog standarda, a finansira isključivo uz pomoć dobrovoljnih priloga vlada, fondacija, firmi i građana jer je nepolitička organizacija.

UNICEF je posvećen zaštiti prava najugroženije dece – žrtava rata, katastrofa, ekstremnog siromaštva, nasilja i eksploatacije, dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, a isto tako, kroz svoje programe promoviše jednaka prava žena i devojčica u svim sferama društvenog i ekonomskog života.
Kroz redovne mesečne donacije, Quadra ima za cilj uključenje u program pomoći koji sprovodi UNICEF, a sa ciljem zaštite zdravlja dece, njihovog obrazovanja, obezbeđenja jednakosti, kako u Srbiji, tako i širom sveta.

U vanrednim situacijama, Quadra će se, u skladu sa mogućnostima, uključivati i u pojedinačne projekte koje UNICEF sprovodi.

Na ovaj način, Quadra nastavlja sa pokušajima da pozitivno utiče na društvenu zajednicu i podržava projekte koji su posvećeni najugroženijim kategorijama – deci, bolesnima i osobama sa posebnim potrebama.

Sa željom da doprinesemo poboljšanju kvaliteta života za sve, kontinuirano motivišemo zaposlene i poslovne partnere da aktivno podržimo i pomognemo realizaciji aktivnosti UNICEF-a. 


 

Quadra Graphic kao članica Globalnog dogovora, prihvata, podržava i promoviše, u okviru svoje delatnosti, sledeće osnovne vrednosti :

Zaštita ljudskih prava

Poslovni subjekti treba da:

 • Princip 1: poštuju i podrže zaštitu međunarodno priznatih ljudskih prava, i
 • Princip 2: obezbede da se ne krše ljudska prava tokom njihovog poslovanja.

Zaštita radnih prava


Poslovni subjekti treba da pružaju podršku:
 • Princip3: slobodi udruživanja I efektivnoj primeni prava na kolektivno pregovaranje,
 • Princip 4: eliminaciji svih vrsta prinudnog i prisilnog rada,
 • Princip 5: Zabrani zapošljavanja dece,
 • Princip 6: eliminaciji diskriminacije na radnom mestu.

Zaštita životne sredine


 • Poslovni subjekti treba da:
 • Princip 7: odgovorno pristupaju životnoj sredini,
 • Princip 8: promovišu projekte koji štite životnu sredinu,
 • Princip 9: učestvujuu razvoju tehnologije koja ne nanosi štetu životnoj sredini.

Borba protiv korupcije

Poslovni subjekti treba da:
 • Princip 10: se bore protiv korupcije na svakom nivou, uključujući iznuđivanje I podmićivanje

©2018 Quadra Graphic. All right reserved.