quadra
SRB ENG
  • usluge customer service management

usluge | customer service management

U cilju formiranja celovite i jedinstvene usluge u segment vrednostnih kartica Quadra predstavlja “customer service management”, rešenje po principu ključ u ruke. Proces unosa podataka i digitalizacije dokumenata predstavljaju usluge koje realizujemo u cilju što potpunije podrške klijenata. Proces unosa podataka je baziran na sofisticiranom key-from-image sistemu, u okviru kojeg prvi korak predstavlja skeniranje dokumenata pomoću najsavremenijih skenera.

 

Skenovi se potom skladište u bazu unosa sistema, u okviru kojeg se vrši dupla provera procesa unosa u cilju obezbeđivanja integriteta i visokog stepena kvaliteta realizacije procesa. Customer service management se sastoji od tri fundamentalna koraka: logističke podrške, procesa digitalizacije i skladištenja dokumenata.

©2018 Quadra Graphic. All right reserved.