quadra
SRB ENG
  • proizvodi multi pin scratch kartice
  • proizvodi multi pin scratch kartice
  • proizvodi multi pin scratch kartice
  • proizvodi multi pin scratch kartice
  • proizvodi multi pin scratch kartice
  • proizvodi multi pin scratch kartice
  • proizvodi multi pin scratch kartice
  • proizvodi multi pin scratch kartice
  • proizvodi multi pin scratch kartice
  • proizvodi multi pin scratch kartice

proizvodi | multi PIN scratch kartice

Pored klasičnih ISO standardnih kartica Quadra takođe proizvodi i multi PIN kartice, koje sadrže više od jednog PIN-a i predstavljaju apsolutni trend među operaterima. Multi PIN kartice su nastale kao odgovor na identifikovanu tržišnu potrebu za velikim količinama kartica male vrednosti.

 

Multi PIN kartice sadrže više pinova na jednoj kartici, separatisani perforacijom mogu se lako odvojiti u cilju dopune mobilnog računa. Glavni benefit multi PIN kartica sa aspekta krajnjih korisnika predstavlja mogućnost jednostavne i brze podele kredita za dopunu računa sa prijateljima, ili članovima porodice.

©2018 Quadra Graphic. All right reserved.