quadra
SRB ENG
  • usluge hybrid voucher
  • usluge hybrid voucher
  • usluge hybrid voucher

usluge | hybrid voucher

Hybrid Voucher predstavlja nov koncept dopune mobilnih računa na jednostavan, brz i efikasan način putem aktivacije Moby UP mobilne aplikacije. Dopuna mobilnih računa po principu “Ogrebi, Skeniraj, Dopuni”. Ceo koncept je baziran na simbiozi nove forme prepaid vaučera i savremenih trendova korišćenja mobilnih aplikacija. Hybrid Voucher koncept se sastoji od dve nerazdvojne komponente; hybrid voucher prepaid kartice i specijalno razvijene aplikacije za pametne telefone.

 

Hybrid voucher prepaid kartica sadrži specijalno generisan PIN broj u formi QR koda, kao i standardni PIN, koja u kombinaciji sa specijalnom aplikacijom proces dopune mobilnog računa čini bržim i jednostavnijim. Moby UP aplikacija preuzima ulogu specijalno programiranog QR čitača putem koje korisnik može za samo nekoliko sekundi izvršiti dopunu svog računa.

Više informacija je dostupno na promotivnom sajtu Hybrid Voucher koncepta  www.hybridvoucher.com

 hybrid voucher [2.1 Mb]  qr kodovi funkcionalnost i primena [1 Mb]

©2018 Quadra Graphic. All right reserved.